jTemplates

Silnik szablonów w Javascript.

Cechy:
- umożliwia budowanie prostych i skomplikowanych szablonów
- wykorzystuje obiekty Javascript i dane JSON
- posiada wbudowany prekompilator w celu zwiększenia wydajności
- działa jako plugin do jQuery

Przykład szablonu:
{#template MAIN}
<div id="header">{$T.name}</div>
<table>
{#foreach $T.table as r}
 {#include row root=$T.r}
{#/for}
</table>
{#/template MAIN}

{#template row}
<tr bgcolor="{#cycle values=['#AAAAEE','#CCCCFF']}">
 <td>{$T.name.bold()}</td>
 <td>{$T.age}</td>
 <td>{$T.mail.link('mailto:'+$T.mail)}</td>
</tr>
{#/template row}

Strona główna: http://jtemplates.tpython.com/