DLL Injection

Bibioteka umożliwiająca załadowanie dowolnego kodu (w szczególności całego pliku dll) w ramy dowolnego procesu posiadającego okno.
W archiwum jest również przykładowy program ładujący przygotowaną bibliotekę do procesu systemowego Notatnika.

Przykład działa w polskiej odmianie systemu Windows XP (również SP2). Niestety nie działa w Vista i nowszych.

Użycie biblioteki:

1. Podczepiamy funkcję InjectDll to naszego kodu
#include "injectdll.h"
HINSTANCE dll = LoadLibraryA("hook.dll");
InjectDll f = (InjectDll) GetProcAddress(dll, "InjectDll");
2. Uzyskujemy HWND okna
HWND hWnd = FindWindow(NULL, "Bez tytułu - Notatnik");
3. Dll Inject!
HMODULE hModule = f(hWnd, "insert.dll");

Przykład działania (działa w Windows XP):


Plik: Dll Injection