Curriculum Vitae

Poniżej moje CV wygenerowane na postawie Europass CV.
Część danych nie jest dostępnych. Aby otrzymać pełne CV w formie PDF proszę o kontakt drogą e-mail.

   
 
       
Europass
Curriculum Vitae
   
       
Dane osobowe      
Imię (imiona) Nazwisko(a)     Tomasz Gloc
Adres(y)     ukryte, w celu otrzymania pełnej wersji proszę o e-mail (Polska)
Tel. kom.     ukryte, w celu otrzymania pełnej wersji proszę o e-mail
E-mail(e)     ukryte, w celu otrzymania pełnej wersji proszę o e-mail
Obywatelstwo     Polskie
Data urodzenia     ukryte, w celu otrzymania pełnej wersji proszę o e-mail
Preferowane miejsce zatrudnienia / charakter pracy     Programista
Wykształcenie i odbyte szkolenia      
Daty     07.03.2011
Nazwa/tytuł uzyskanych kwalifikacji     MCTS Microsoft Dynamics® NAV 2009 C/SIDE Solution Development
       
Daty     07.03.2011
Nazwa/tytuł uzyskanych kwalifikacji     MCTS Microsoft Dynamics® NAV 2009 Installation & Configuration
       
Daty     01.04.2010
Nazwa/tytuł uzyskanych kwalifikacji     MCTS SQL Server® 2008, Business Intelligence Development and Maintenance
       
Daty     18.06.2009
Nazwa/tytuł uzyskanych kwalifikacji     MCTS Microsoft Dynamics® NAV 5.0 Installation & Configuration
       
Daty     01.10.2006-26.01.2007
Nazwa/tytuł uzyskanych kwalifikacji     Developing Microsoft .NET Applications for Windows (Visual C# .NET)
Podstawowe dziedziny kształcenia / nabyte umiejętności zawodowe     Programowanie z wykorzystaniem .NET Framework 2.0, z naciskiem na obsługę baz danych oraz platformy ASP.NET.
Nazwa i typ instytucji edukacyjnej/szkoleniowej     Microsoft (IT Academy Programme) z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (Kurs)
       
Daty     ukryte, w celu otrzymania pełnej wersji proszę o e-mail
Nazwa/tytuł uzyskanych kwalifikacji     Magister Inżynier z Inżynierii Oprogramowania
Podstawowe dziedziny kształcenia / nabyte umiejętności zawodowe     - programowanie z wykorzystaniem języków C, C++, C#, Delphi, J2SE, J2EE, PL/SQL
- programowanie aplikacji sieciowych, użytkowych, rozproszonych, klient-serwer
- projektowanie i programowanie zorientowane obiektowo oraz UML
- testowanie, dokumentowanie
- technologie: CSS, Corba, OpenGL, XHTML, XML
- administrowanie serwerem Linux, Windows Server
- inna wiedza informatyczna (systemy operacyjne, architektura komputerów) wiedza z zakresu fizyki i matematyki
Nazwa i typ instytucji edukacyjnej/szkoleniowej     Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (studia dzienne) (Politechnika)
       
Daty     ukryte, w celu otrzymania pełnej wersji proszę o e-mail
Podstawowe dziedziny kształcenia / nabyte umiejętności zawodowe     - informatyka, fizyka, matematyka (profil rozszerzony)
- wiedza ogólna
Nazwa i typ instytucji edukacyjnej/szkoleniowej     Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta (Liceum Ogólnokształcące)
       
Doświadczenie zawodowe      
Daty     01.10.2007
Zawód lub zajmowane stanowisko     Programista
Podstawowy zakres prac i obowiązków     Programowanie w Microsoft Dynamics NAV i .NET
Nazwa i adres pracodawcy     NAV.COM Sp. k.
 
ukryte, w celu otrzymania pełnej wersji proszę o e-mail
Typ działalności lub sektor     Programowanie, Obsługa firm
       
Umiejętności i kompetencje      
Język(i) ojczysty(e)     polski
Inne języki      
Samoocena     Rozumienie Mówienie Pisanie  
Poziom europejski     Słuchanie Czytanie Porozumiewanie się Samodzielne wypowiadanie się    
angielski     b1 Poziom samodzielności b1 Poziom samodzielności b1 Poziom samodzielności a2 Poziom podstawowy b1 Poziom samodzielności  
       
Umiejętności i kompetencje społeczne     - umiejętność współpracy w zespole (programiści, testerzy, analitycy)
- kontakty z klientem (wsparcie merytoryczne i techniczne)
Umiejętności i kompetencje organizacyjne     dobra organizacja pracy, terminowość, przywiązywanie uwagi do jakości
Umiejętności i kompetencje techniczne     - znajomość Microsoft Dynamics NAV
- programowanie z wykorzystaniem języków: C i C++ (VC++, gcc), C#, Java (Android), JavaScript, SQL (Microsoft SQL Server), PHP
- bardzo dobra znajomość technik Ajax
- administracja Windows Server i Linux
- znajomość technologii: XHTML, CSS, XML, JSON, SOAP, XSL (XSLT, XPath), web templating (Smarty, client-side), OpenGL, Qt oraz platformy .NET i ASP.NET
- praktyczna znajomość bibliotek jQuery
- dobra umiejętność projektowania i programowania zorientowanego obiektowo i notacji UML
- podstawowa obsługa i administracja CVS i Subversion
- podstawowa znajomość zabezpieczeń serwera oraz aplikacji użytkowych i internetowych
Inne umiejętności i kompetencje     nowe technologie, astrofizyka
Informacje dodatkowe     Jestem autorem kilkunastu pozazawodowych projektów informatycznych, m.in.: system szablonów stron w Javascript (http://jtemplates.tpython.com/), plugin do Wordpress pokazujące aukcje z Allegro (SOAP, PHP), kilka stron i skryptów (JavaScript)