Allegro Widget

UWAGA! Projekt jest niezależny od Grupa Allegro Sp. z o.o i nie jest dalej rozwijany. Może nie działać poprawnie i został tutaj umieszczony głównie dla celów informacyjnych. Plugin może stanowić bazę do stworzenia własnego pluginu tego typu.


Allegro Widget jest pluginem do Wordpress i wyświetla aktualne aukcje użytkownika z portalu Allegro.pl.

Listę aukcji można umiejscowić w dowolnym panelu na stronie i przedstawia ona takie informacje jak cena i czas zakończenia licytacji. Dodatkowo widget udostępnia bezpośredni link do wystawionego produktu.

Cały proces przebiega automatycznie, bez potrzeby ręczne ingerencji. Lista aktualizuje się wraz z dodawaniem lub zakończeniem aukcji w portalu Allegro.

Oprócz Allegro.pl plugin obsługuje zagraniczne odpowiedniki: Aukro.cz, Teszvesz.hu, Aukro.ru oraz Aukro.com.ua.

Przykład działania:


Instalacja przebiega w sposób analogiczny do innych pluginów:
1. Folder allegro-widget należy umieścić w podkatalogu wp-content/plugins.
2. Aktywujemy plugin z menu administracyjnego
3. Widget należy umieścić na stronie z menu Presentation(Wygląd) -> Widgets
4. Widget należy skonfigurować wybierając stronę (Allegro.pl) oraz podając nazwę konta użytkownika (z Allegro) oraz klucz WebAPI.
5. Zapisać konfigurację (jeżeli pojawi się komunikat błędu, poprawić dane).

Klucz WebAPI jest wymagany i można go uzyskać w serwisie Allegro

Download: Allegro Widget 0.1.2